मेघराज पौडेलको कागजात भेटिएको सूचना

29 July 2016

रुद्रपुर गाउँ विकास समिति, रुपन्देही हाल Henderson State University, Arkansas, USA मा पढ्ने मेघराज पौडेलको सम्पूर्ण सक्कल कागजातको फाइल नै म्यानहाटानको सडकमा भेटिएर यस महावाणिज्यदूतावासमा आइपुगेको छ । सम्पर्क राख्नु होला । ९१७ ६७५ ६७८३